קול קורא לאגודות ספורט המסונפות למרכז "הפועל" בנושא מלחמת "חרבות ברזל"

שיתוף:

אגודות יקרות

  1. אנו שמחים לפרסם קול קורא אגודות "הפועל" לטובת בקשות למתן סיוע כספי בעקבות נזקים כלכליים בשל מלחמת "חרבות ברזל".

 

ניתן להגיש בשני רבדים:

    1.1     אגודות שניזוקו כלכלית בשל המלחמה.
    1.2     אגודות אשר פונו מביתם (ונפגעו כלכלית) בהחלטת ממשלה.

2. ניסינו לפשט ככל האפשר אבל גם אנו כפופים לנוהל שר האוצר המחייב גם אותנו בנהלים.

יש להגיש:

    2.1     טופס פרטים כללים (נספח א').
    2.2     הסכם שירות מעודכן (מי שטרם חתם).
    2.3     מסמך התחייבות (נספח ג')
    2.4     בקשה ברובד ב' (לאגודות מפונות מביתם) – יש לצרף דיווח הוצאות והסכום המבוקש

3. המועד האחרון להגשת בקשות למייל matan@hapoel.org.il – יום שני ה- 25/12/23 בשעה 12:00.

נמשיך לפעול ולסייע.

באותו נושא