מקומות עבודה

הספורט העממי מאפשר לכל אחד ואחת ליהנות מפעילות גופנית מסודרת והישגית לצד הנאה צרופה ולא מחייבת. הקבוצות מאוגדות באחת עשרה עמותות אזוריות המפעילות בסיוע מרכז הפועל בליגות סדירות למקומות עבודה במהלך השנה: