ניהול עמותה

הנחיות לסניפי הפועל המעוניינים להירשם כעמותה חדשה

 1. יש למלא באופן מקוון טופס בקשה לרישום עמותה (הטופס נפתח בדפדפן אקספלורר בלבד).
 2. לאחר סיום מילוי הטופס יש להדפיס אותו ולהחתים את המייסדים (לפחות שניים) ועורך דין במקומות הנדרשים.
 3. מומלץ למלא את הטופס באופן מקוון אך ניתן גם להדפיס טופס ריק ולמלא באופן ידני בעט כחול בלבד.
 4. חתימת שני מייסדים על הצהרה על נסיבות הקמת עמותה.
 5. אישור התקנון בחתימת ידי חברי ההנהלה, כולל חתימה בראשי תיבות על כל עמוד בתקנון (בתחתית כל עמוד).
 6. תשלום אגרת רישום ע"ס 827 ש"ח (סכום האגרה משתנה מעת לעת):
  • ניתן לשלם באופן מקוון (מומלץ) בשירות התשלומים הממשלתי, לבחור באגרת "רישום עמותה (כולל פרסום ברשומות)" ולהדפיס את הקבלה.
  • לחילופין ניתן לשלם באמצעות שובר בבנק הדואר – באפשרותכם לקבל את שובר התשלום בכל לשכות רשם העמותות.
  • אם בחרתם לשלם באמצעות שובר, עליכם להקפיד כי הספח שיצורף לבקשה המוגשת לרשם העמותות יכלול את הפרטים הבאים:
   • שם המשלם, מספר תעודת הזהות וכתובת מלאה.
   • על ספח השובר יופיעו המילים "לרשם העמותות".
 7. כל החומר הנ"ל כשהוא ערוך ומוכן, יוחזר למרכז "הפועל' בשלושה עותקים (מקור + שני עותקים) להמשך טיפול.
  • פרטים נוספים בנושא רישום עמותה ניתן למצוא בעמוד רישום עמותה חדשה באתר רשם העמותות.
  • בכל שלב ניתן ליצור קשר עם מרכז הפועל לקבלת סיוע.

למרכז הפועל ניסיון רב בהקמה וליווי של עמותות ספורט.
ניתן ליצור עמנו קשר לקבלת מידע והסבר ולכל שאלה בנושא:

הקמת עמותה חדשה

רון סקיטל, עו"ד

שינויי תקנון, ניהול תקין והתנהלות עמותה

מיכאל וייסמן

טפסי הקמת עמותה וניהול תקין