ראשי הפועל

יו"ר המועצה הראשונה

יאיר אהרוני ז"ל

1926-1928

יושבי ראש

יורם אוברקוביץ, ז"ל

1990-2003

עו"ד בני כהן

2004-2006

ריקי (רחמים)בכר

2006 - 2015

פרוספר בן חמו

2015

מזכ"לים ומנהלים כלליים

אפרים פרלשטיין, ז"ל

1929-1932

אריה בן גד, ז"ל

1932-1934

ישראל כרמי, ז"ל

1934-1935

זאב שרף, ז"ל

1936-1941

שמעון וסרמן, ז"ל

1941-1944

יוסף אלמוגי, ז"ל

1945-1946

איסר בן צבי

1950-1954

יצחק פנאי

1954-1962

יוסף ענבר, ז"ל

1962-1976

יצחק אופק

1976-1990

מנכ"לים

יעקב אבימור

1990-1995

עמי אוריון

1995-1997

אברהם אלמוג

1997-2002

שי שני

2002-2008

יורם אורנשטיין

2008-2023

עו''ד כנרת צדף - מנכ''לית מרז הפועל

עו"ד כנרת צדף

2023-